Καλώς ήρθατε

Welkom op de website van de Vereniging Groningen Griekenland.

 

Zaterdagavond 6 oktober 2018: Algemene Ledenvergadering en presentatie "Antiek toerisme, graven naar Griekse oudheden".
Het Kijk in 't Jathuis, Nw. Kijk in 't Jatstraat 49 te Groningen.
Aanvang
20.15 uur.

Hierbij nodigen wij je uit voor de eerste verenigingsavond van dit seizoen. Het programma ziet er als volgt uit.

20.15 uur Algemene ledenvergadering (zie onderaan voor de agenda).
21.15 uur Beoordeling van de ingezonden logo’s onder het genot van een drankje en een hapje van ons Smulteam.

postzegel21.45 uur ‘Antiek toerisme, graven naar Griekse oudheden’ door Joost Meyer.

Joost Meyer van de Postzegelvereniging Griekenland hebben we bereid gevonden om een presentatie te geven, met als titel “Antiek toerisme, graven naar Griekse oudheden". Aan de hand van postzegels gaat hij met ons door de geschiedenis van de Griekse oudheid en laat daarbij de belangrijkste Griekse opgravingen en archeologen zien (denk aan Mykonos, de Akropolis, Vergina en personen als Schliemann en Evans).

Het financiële gedeelte ligt voorafgaande aan de vergadering ter inzage of kan op verzoek worden toegezonden door de penningmeester.

Het bestuur.

AGENDA
1.   Opening en mededelingen
2.   Ingekomen en uitgegane stukken
3.   Notulen van de vergadering van 7 oktober 2017
4.   Verslag van de secretaris
5.   Bestuurssamenstelling, -wisseling. Dity heeft zich kandidaat gesteld.
6.   Verslag jaarrekening
7.   Verslag van de kascommissie
8.   Jaarprogramma en begroting
9.   AVG
10. Toekomstige activiteiten en reacties
11. Verslag van de werkgroepen
12. Mylos / website / facebook
13. Rondvraag
14. Sluiting.

 

 

(Naar boven)