Καλώς ήρθατε

Welkom op onze website.

 

Attentie:
De volgende GroGri-bijeenkomst is verplaatst van zaterdag 16 maart naar zaterdag 23 maart!


Spreker zal zijn Henk Schoonhoven, zijn intrigerende titel: Cleopatra bij C&A. Drama in 3 bedrijven. Nadere informatie volgt nog.

 

 

(Naar boven)